Og så er det på tide å lære seg hva to-faktor er en gang for alle.

Photo by rupixen.com on Unsplash
Alt innenfor betalingsbransjen er generelt zzzzzzøvndyssende greier. Men, den som sover i timen…

Hva skjer 1.januar, sier du? Får jeg ikke betalt med kortet mitt? Why?

EU krever at alle må bekrefte sine betalinger på to måter nå fremover, for eksempel både med kortnummeret og…


Tiden er definitivt ikke inne for å synes synd på Petter Northug.


Alt du trenger å vite om hva det i praksis betyr at Amazon nå etablerer seg i Sverige og sikkert etterhvert Norden

Photo by Daniel Eledut on Unsplash


Årsakene til netthets og hat, og hvordan du kan bidra til det bedre både på nettet og ellers i livet

Photo by niklas_hamann on Unsplash

“Fear is the path to the dark side, leading to hate. Hate leads to suffering.”

Sitatet er delvis hentet fra den 900 år gamle Jedi-mesteren Yoda, den kanskje mest intellektuelle karakteren fra de kjente Star Wars-filmene, og oppsummerer godt hva frykt i mange tilfeller leder til.

De destruktive kommentar-feltene

For alle som har lest innlegg og spesielt påfølgende kommentarer i sosiale medier så er personangrep, “jeg-har-rett-og-du-er-idiot”-holdninger og språkbruk på nivå med det et godt kjent statsoverhode i USA hver dag kaster opp, etterhvert blitt så dagligdags at man lett kan miste troen på hele menneskeheten av den enkle grunn.


A vaccine against the COVID19 is already being tested on humans, decades ahead of the regular vaccine process.

So, the good news.

1. Not harmful to children, youth and healthy adults

The COVID19 virus is in practice not harmful to children at all, with no (zero) reports of deaths among children, including from the initial…


A quick overview of the most popular LMS’es, and what to think about when choosing the platform for your online courses.

Finding the most optimal LMS for your users/students will make a huge impact on their learning progress. Photo by Brooke Cagle on Unsplash

First, what is a Learning Management System?

In short, a Learning Management System or LMS, is a pack of software that gives you everything you need to run everything from one single online course to up to thousands of courses, addressing millions of students.

An LMS normally includes everything you need to:

  • Set up anywhere from one single to thousands of online courses
  • Add and maintain any type of content, from pure text to video to images to interactive and complex tasks to be completed, all within a pre-defined structure of chapters and sections
  • Set up- and maintain students, including on-boarding
  • Track detailed progress of each student
  • Interact with each student, giving feedback, discussing topics…


Dersom du ikke vil at barna dine skal bli et produkt av dagens “sosiale“ online-tjenester bør du i hvert fall sterkt vurdere det.

Se for deg …

… datteren din på 8 år som en dag vandrer rundt i en tilsynelatende fantastisk fornøyelsespark langt langt borte, i en by du aldri har hørt om.

Barn som leker i fornøyensespark. Photo av Oneisha Lee fraUnsplash


If you don't want your children to be the product of today's free online services, you definitely should.

Think of it like this …

Your 8-year daughter is walking around by herself in an apparently fantastic amusement-park far away, in a town you have never heard of, in China or rural Russia.

Children playing in a fantasy amusement park. Photo by Oneisha Lee on Unsplash


People impatiently waiting in line to get their rental car key at a Spanish airport. Photo from Car Rental Reviews.

Buckle up — it will get way worse!

The car rental industry is a gigantic business, offering cars on rent for short periods of time and…


Bringing the company's phone with you on holiday should be perfectly fine. Photo by Steven Wei on Unsplash

Meet BYOD — Bring Your Own Device

BYOD, Bring Your Own Device, is the sibling of many similar abbreviations, like BYOT (Bring Your Own Technology), BYOP (Bring Your Own Phone), and even BYOPC (Bring Your Own Personal Computer).

Roy-André Tollefsen

Father, nerd, entrepreneur, writer, investor and what not.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store