Sorry, the answer isn't what you expected.

First a very brief background of me

Just to put some kind of trust into the content of this article.

  • I started using computers before the internet arrived, and I boarded the public internet (yep, there has been a private, locked internet that existed before us deadly could use it) in the early 90s, making me a…

Five reasons I abandoned Adobe, after 25+ years working in the digital world and using most of the Adobe software stack.

Me

When people ask me what my main profession in the tech world is, I tend to simply tell I do 'everything', except developing.

I have worked with UX design for decades, leading hundreds of various website- and eCommerce-projects serving a millions of users in total. I have designed countless logos…

Og så er det på tide å lære seg hva to-faktor er en gang for alle.

Jeg har tidligere skrevet litt det nye PSD2-direktivet for å blant annet gjøre betalinger på nett enda sikrere, men det har nok vært altfor søvndyssende for de fleste til å ta inn over seg hva dette egentlig innebærer.

Uansett, 1.januar 2021 smeller det. Ish.

Tiden er definitivt ikke inne for å synes synd på Petter Northug.

Jeg registrerer at enkelte synes synd på deg etter nok en fullstendig idiotisk handling.

Nei, det er så absolutt ikke synd på deg, Petter.

Usikker på hvorfor? Les videre.

Jeg er en ganske normal norsk familiefar til tre barn på 6, 9 og elleve år.

På lik linje med svært…

Alt du trenger å vite om hva det i praksis betyr at Amazon nå etablerer seg i Sverige og sikkert etterhvert Norden

Alle former for eksperter mener noe om Amazon's kommende etablering i Sverige og mest sannsynlig etterhvert hele Norden, og siden jeg per definisjon også er en av Norges fremste eksperter på netthandel og digital innovasjon så tenker jeg at jeg også har et par medium/pluss kloke ord å si om…

Årsakene til netthets og hat, og hvordan du kan bidra til det bedre både på nettet og ellers i livet

“Fear is the path to the dark side, leading to hate. Hate leads to suffering.”

Sitatet er delvis hentet fra den 900 år gamle Jedi-mesteren Yoda, den kanskje mest intellektuelle karakteren fra de kjente Star Wars-filmene, og oppsummerer godt hva frykt i mange tilfeller leder til.

De destruktive kommentar-feltene

For alle som har…

A quick overview of the most popular LMS’es, and what to think about when choosing the platform for your online courses.

First, what is a Learning Management System?

In short, a Learning Management System or LMS, is a pack of software that gives you everything you need to run everything from one single online course to up to thousands of courses, addressing millions of students.

An LMS normally includes everything you need to:

  • Set up anywhere from one single to thousands of online courses
  • Add and…

Dersom du ikke vil at barna dine skal bli et produkt av dagens “sosiale“ online-tjenester bør du i hvert fall sterkt vurdere det.

Se for deg …

… datteren din på 8 år som en dag vandrer rundt i en tilsynelatende fantastisk fornøyelsespark langt langt borte, i en by du aldri har hørt om.

Det er ingen inngangsbillett til parken. Absolutt alt er gratis. Fra godteriet til alle de hundrevis av attraksjonene parken tilbyr.

Den fargerike parken…

If you don't want your children to be the product of today's free online services, you definitely should.

Think of it like this …

Your 8-year daughter is walking around by herself in an apparently fantastic amusement-park far away, in a town you have never heard of, in China or rural Russia.

There is no entrance-fee to the park. Absolutely everything is free. From the candy to all the hundreds of attractions.

The park…

Roy-André Tollefsen

Father, nerd, entrepreneur, writer, investor and what not.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store